Image Alt

Meierij

Brabantse Meierij

Wist u dat een meierij een ambtsgebied van een meier was? De functie van de meier kunt u vergelijken met een baljuw. Baljuw is de benaming voor de ambtenaar die tijdens de institutionele organisatie de vorst vertegenwoordigde in landelijke gebieden en soms in steden.

De meierij van ‘s-Hertogenbosch valt hieronder. Het is een landstreek in oostelijk Noord-Brabant. De meierij vormde het noordoostelijke kwartier van het hertogdom Brabant. Voor het bovenlokale bestuur stelde de hertog een meier aan. Meierij verwijst naar de oude bestuursvorm.

Het gebied tussen ‘s-Hertogenbosch, Tilburg en Eindhoven behoort tot het cultuurlandschap van de Meierij. Het gebied rond de plaatsen Sint-Michielsgestel, Boxtel, Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode draagt de naam Meierij.

.

Landschap

Het landschap van de meierij van ‘s-Hertogenbosch wordt doorkruist door twee rivieren namelijk de Aa en Dommel. De Maas loopt langs de oostgrens van het gebied. De Aa en Dommel komen samen in de Dieze. Op dit punt is de stad ontstaan. Voornamelijk bestaat de Meierij uit vlakke tot licht golvende zandgronden. De Meierij kende vroeger ook veel heidelandschappen, moerassen, veengebieden en boslandschappen.

Voor de meierij is het zogenaamde populierenlandschap kenmerkend. Het karakteristieke landschap dankt zijn ontstaan aan het voorpootrecht dat door de hertogen van Brabant werd ingesteld. Het voorpootrecht houdt in dat de eigenaar van een perceel dat grenst aan de openbare weg bomen mag planten op de wegberm voor zijn perceel.

Rond de dorpen Schijndel en Veghel die behoren tot de oostelijke Meierij was de bloeiende verbouw van hop die werd gebruikt voor het brouwen van bier kenmerkend.

Arrangementen in de Meierij