natuurgebied Tag

Nederland kent een doolhof van water en land. Mensen hebben ooit gewoond in het verdronken land van Saeftinghe. Echter, de zee heeft gewonnen dit keer. Welvarende polder Vrijwel heel Zeeland heeft er zo uitgezien, voordat mensen er zich vestigde. Een verdronken land

Wie de Veluwe zegt, denkt vaak meteen aan het bos. De Veluwe omvat meer dan bos alleen. Het natuurgebied bestaat namelijk uit heidevelden, zandvlakten, landgoederen en weidegronden. Stap op de fiets of het paard of wandel door het prachtige natuurgebied.