het Speelmansgat Tag

Nederland kent een doolhof van water en land. Mensen hebben ooit gewoond in het verdronken land van Saeftinghe. Echter, de zee heeft gewonnen dit keer. Welvarende polder Vrijwel heel Zeeland heeft er zo uitgezien, voordat mensen er zich vestigde. Een verdronken land